Activitate tehnica

ARG este implicată activ, atât la nivel asociativ, cât şi prin membrii săi, în activităţi tehnice legate de materialele geosintetice. 

Astfel, membri ai ARG sunt şi membri ai Comitetului Tehnic 364 – Geosintetice al ASRO, care are ca activitate preluarea şi traducerea standardelor europene în domeniu. Membrii CT 364 sunt informaţi cu prioritate despre ultimele standarde adoptate şi sunt membri în comitetul care face observaţii referitoare la aceste standarde. 

Parte din membrii ARG sunt implicaţi în elaborarea de acte cu caracter normativ şi ghiduri tehnice pentru utilizarea materialelor geosintetice. Astfel, membrii ARG sunt ţinuţi la curent şi consultanţi cu privire la conţinutul acestor documente.

Membrii colectivi ARG, societăţi comerciale, îşi pot prezenta activitatea în cadrul asociaţiei şi pot beneficia de consultanţă din partea specialiştilor asociaţiei.